02 грудня 2015 року о 15.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

ШЕВЧЕНКО Cвітлани Альбертівни

 

КЛЕРИКАЛІЗМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНО-НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси

02 грудня 2015 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

БІЛОУСОВА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ НОВОГО ТИПУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ УЧАСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси

09 листопада 2015 року о 11.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

МАЗУР ОКСАНИ ГЕННАДІЇВНИ

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В УКРАЇНІ

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси

09 листопада 2015 року о 14.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

НЕРУБАЩЕНКО ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ

 

ГЛОБАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:

 ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси

Сторінка 6 із 6

 

© 2017 Університет Ушинського