23  квітня 2021 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – ГЖИБОВСЬКА Тетяна Степанівна

09  квітня 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

В УМОВАХ РЕЖИМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ:

ПОРІВНЯЛЬНО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – ЯВОРСЬКА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

26 лютого 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ БАЛТІЇ

ВИМОГАМ ЧЛЕНСТВА В ЄС:

ІНСТИТУЦІЙНИЙ І ЦІННІСНИЙ ВИМІРИ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – КОКОРЄВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

18 грудня 2020 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ПОЛІТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – ШИШИМЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

11 грудня 2020 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ЗБРОЙНЕ НАСИЛЛЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗМІНУ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – БАДЕР АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ

06  листопада 2020 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – КОЛЬЦОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

20 грудня  2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси


Здобувач – КРАВЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНА

29 листопада  2019 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОТИДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ДОСВІД ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО – СХІДНОЇ ЄВРОПИ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – КАБАНЦЕВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

 

© 2017 Університет Ушинського