24 грудня 2021 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ ЄС:

СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

Здобувач – УЗУН ЮЛІЯ ВАДИМІВНА

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

18 вересня 2021 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – АХМЕРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

29 вересня 2021 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА: ХАРАКТЕР ВЗАЄМИН ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

Здобувач - РОСТЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

28 вересня 2021 року о 12.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Здобувач - ЯКОВЛЕВА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

13 травня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇЇ

СУСПІЛЬНИХ ТА ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – МЕЛЬНИК ЮЛІЯ ПАВЛІВНА

14  травня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ

І РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – БОКОЧ Вікторія Михайлівна

«23» квітня 2021 р. о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЕРСІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ІЗРАЇЛЮ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – ПРИБЄГІН Іван Сергійович

22 квітня 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ:

ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ В УМОВАХ НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – ЗІСКІН ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Сторінка 1 із 6

 

© 2017 Університет Ушинського