06  листопада 2020 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – КОЛЬЦОВ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

20 грудня  2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ПОЛІТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси


Здобувач – КРАВЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНА

29 листопада  2019 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОТИДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ДОСВІД ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО – СХІДНОЇ ЄВРОПИ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – КАБАНЦЕВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

29 листопада  2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

НОВІТНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОГО АКЦІОНІЗМУ: АНАЛІЗ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – ГРУЄВА ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЇВНА

13 листопада 2019 року о 14.00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

НEЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ

В СИСТЕМІ ДЕФЕКТНИХ ДЕМОКРАТІЙ:

ФОРМИ ПРОЯВУ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Здобувач - ГРИГОР’ЄВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

18 жовтня  2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ФОРМА ЗМІНИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – СТЕПАНЕНКО ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА

18  жовтня  2019 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – КОМАРЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

17  жовтня  2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

відбудеться захист дисертації 

СУЧАСНИЙ МІГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси


 Здобувач – ШВЕЦЬ СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

Сторінка 1 із 4

 

© 2017 Університет Ушинського