ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

18 вересня 2021 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – АХМЕРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

13 травня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇЇ

СУСПІЛЬНИХ ТА ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – МЕЛЬНИК ЮЛІЯ ПАВЛІВНА

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

14  травня 2021 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ

І РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – БОКОЧ Вікторія Михайлівна

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

«23» квітня 2021 р. о 12 годині  на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ:

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЕРСІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ІЗРАЇЛЮ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – ПРИБЄГІН Іван Сергійович

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

22 квітня 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ:

ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ В УМОВАХ НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Здобувач – ЗІСКІН ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

23  квітня 2021 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – ГЖИБОВСЬКА Тетяна Степанівна

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

09  квітня 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації

 

ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

В УМОВАХ РЕЖИМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ:

ПОРІВНЯЛЬНО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ

 

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 Здобувач – ЯВОРСЬКА КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

ОГОЛОШЕННЯ Спеціалізованної Вченої ради Д 41.053.06

26 лютого 2021 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 41.053.06 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»

відбудеться захист дисертації 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ БАЛТІЇ

ВИМОГАМ ЧЛЕНСТВА В ЄС:

ІНСТИТУЦІЙНИЙ І ЦІННІСНИЙ ВИМІРИ

на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси

 

 Здобувач – КОКОРЄВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Сторінка 1 із 6

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського