Спеціалізовані Вчені ради

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук за спеціальностями 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» та 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЛЕНИ спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.01 - загальна психологія, історія психології

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

 

 

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» строком на три роки.

ОГОЛОШЕННЯ

ЧЛЕНИ спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.08 «Дошкільна педагогіка»

 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси».

 ОГОЛОШЕННЯ

ЧЛЕНИ спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

 

 

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), 13.00.03 – корекційна педагогіка.

 ОГОЛОШЕННЯ

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук  за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

ОГОЛОШЕННЯ

Члени Спеціалізованої Вченої ради Д 41.053.02 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.02 – «Діалектика і методологія природничого, технічного та соціального пізнання»

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії»

 

 

 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла

ОГОЛОШЕННЯ

Члени Спеціалізованої Вченої ради К 41.053.07  

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.07 - Фізика твердого тіла

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство та 10.02.16 - перекладознавство.

ОГОЛОШЕННЯ

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 10.02.16 – перекладознавство

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 10.02.15 – загальне мовознавство

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського